Galeria Profile

Galeria PROFILE Została założona w 1994 r., a od 1996 r. jest również siedzibą Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART. Mieści się ona przy ulicy Wojewódzkiej 7 w Gdyni. Galeria oferuje sztukę nowoczesną i tradycyjną, prezentując prace o charakterze eksperymentalnym, jak i mniej lub bardziej tradycyjne. Chcąc dotrzeć do możliwie szerokiego kręgu odbiorców prezentuje obrazy o różnej tematyce, malowane przez polskich i zagranicznych artystów profesjonalnych. Oferuje obrazy olejne, pastele, akwarele, grafikę, rysunek, oryginalne tkaniny, batiki, ceramikę artystyczną i rzeźbę. Przyjmuje indywidualne zamówienia na portrety, pastisze oraz inne obrazy o dowolnej tematyce. Zajmuje się doradztwem artystycznym w zakresie zakupu dzieł sztuki do wnętrz. Unikatowa praca zakupiona w galerii będzie pięknym uzupełnieniem każdego wnętrza. Galeria PROFILE to magiczne miejsce, gdzie czuje się nową jakość kreowaną zarówno przez artystów, jak i sympatyków sztuki. To miejsce, w którym chce się i warto bywać. Kilkanaście razy w roku odbywają się w PROFILACH wystawy indywidualne artystów współpracujących z galerią, w pozostałym czasie prezentowane są prace artystów stale związanych z galerią. Galeria PROFILE zajmuje się sprzedażą przedmiotów artystycznych i dzieł sztuki takich jak: obrazy olejne, pastele, akwarele, grafikę, rysunek, oryginalne tkaniny, batiki, ceramikę artystyczną i rzeźbę.

Dyrektorem koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia jest Pani Ewa Zemła.
Koszaliński oddział Stowarzyszenia ERA ART
ul. Zwycięstwa 148/410
75-613 Koszalin