Hotel LAMBERT w Ustroniu Morskim

Remont i przebudowa zespołu hotelowo-wypoczynkowego w Ustroniu Morskim.